Beleidsplan

Hoofddoel

Het beleid van BV Novum is erop gericht badminton op maat (naar behoefte) aan te bieden binnen een competitieve, sportieve, maar bovenal gezellige sfeer. Deze optimale speelsituatie willen we bereiken door te differentiëren in de trainingsmogelijkheden en de contributie.

Trainingsmogelijkheden:

  • Recreanten-training op de zondagmiddag voor elke speler die dat wenst.

  • Aanvullende training voor de zondagmiddag naast de reguliere trainingstijden kan ieder lid per groep of individueel gedurende het gehele speelseizoen aanvragen.

  • Om de maximale aandacht per individu en de kwaliteit van de training te garanderen zullen de groepen nooit meer dan 12 deelnemers bedragen. Hiervoor kan een aparte bijdrage worden gevraagd.

De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

Contributie

Door differentiatie van de contributie willen we bereiken dat voor iedereen badminton betaalbaar blijft, daarbij rekening houdend met het niveau en ambitie van de speler in verhouding tot het gebruik van de aangeboden (noodzakelijke) faciliteiten (trainingen,shuttleverbruik, bondscontributie, teamgelden e.a….).

 

Sfeer

Bepalend voor de gezellige sfeer binnen de vereniging is het feit dat op de zondagmiddag de leden variërend van: jong en oud, ouder en kind, beginnend tot vergevorderd allemaal tegen, voor en met elkaar spelen.

Niet onbelangrijk voor de sfeer is dat elke nieuwe beginnende speler door de ‘vaste kern’ van de club zo goed mogelijk wordt opgevangen, waarbij zij hun badmintonervaring en spelkennis zoveel mogelijk proberen over te brengen. Vooral voor de progressie van de onervaren jongste jeugdspelers is het samenspelen met de ervaren leden erg belangrijk.

 

Zaalruimte & Materiaal

De zondagmiddag is ons vaste speelmoment, en hiermee onderscheiden we ons wezenlijk in vergelijking met andere verenigingen in Groningen. Indien het aantal leden daartoe aanleiding geeft, heeft het bestuur de mogelijkheid op de zondagmiddag extra uren aan te vragen.

Voor de beginnende speler stellen wij als vereniging leenrackets en shuttles beschikbaar, die na gebruik voor een nader overeen te komen prijs kunnen worden aangeschaft. (zie ook sponsorbeleid).

 

Wervingsbeleid

De hierboven beschreven situatie moet een stevige basis vormen voor de werving van nieuwe jeugd –en seniorleden. Vooral de mogelijkheid voor ouders om met hun kinderen op de vrije zondagmiddag samen te badmintonnen onderscheidt ons van de andere verenigingen. Deze ouder-kind combinatie moet een aanzet geven tot een geleidelijke, groei van het aantal jeugd- en seniorleden. Bovendien verwachten wij in deze opzet de stabiliteit van het ledenaantal te waarborgen.

Daarnaast zal ook de samenwerking met externe organisaties zoals Badminton Nederland, het Huis van de Sport, B-Slim, basisscholen of andere badmintonverenigingen tot een groei van het aantal jeugdleden kunnen leiden.

 

Badminton breed

Om de badminton in brede zin te promoten en te stimuleren zijn leden van andere badmintonverenigingen en sponsoren van harte welkom om bij ons op zondag te komen spelen.

 

Sponsorbeleid

Wij voeren een actief sponsorbeleid. Dit betekent dat wij als bestuur geen kans onbenut laten een mogelijke sponsorkandidaat te benaderen. De overige leden zijn geheel vrij om eventuele sponsorkandidaten bij het bestuur aan te melden. Hun inzet en relatie met hun sponsor zal door het bestuur op gepaste wijze gewaardeerd worden.

In goed overleg met de sponsor zal het bestuur beslissen voor welke doelen het sponsorgeld zal worden ingezet. Het is volstrekt duidelijk dat elke sponsorbijdrage zal leiden tot een verbetering en uitbreiding van ons badmintonaanbod.

 

De status van dit beleidsplan

Iedereen die lid is geworden van BV Novum wordt geacht dit beleidsplan te hebben gelezen en actief uit te dragen. Als er zaken in staan die onverenigbaar blijken te zijn met de eigen behoefte, instelling of beleving kan dit te allen tijde aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Opdat wij badminton op maat (BOM) hoog aanslaan.